กิจกรรม

First 1 2 Last 

การสัมมนา โครงการวิจัยเพื่อการวางแผนการพัฒนาเมืองฯ


โครงการวิจัยเพื่อการวางแผนการพัฒนาเมืองฯ

1/28/2020 11:23:18 AM

กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

read more

การฟังการบรรยาย โครงการส่งเสริมการนำผลการวิจัยสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1


เรื่อง การสร้างความตระหนักถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านการวิจัย พัฒนา และการจัดการนวัตกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร

8/16/2019 11:40:37 AM

กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

read more

ประชุมตรวจรับงาน คก.วิจัยเพื่อการพัฒนาแผนเมืองในมิติที่อยู่อาศัย ฯ


ประชุมตรวจรับงาน คก. งวดงานที่ 2

8/7/2019 4:36:14 PM

กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

read more

การจัดงาน “Thailand Social Expo 2019”


การจัดงาน “Thailand Social Expo 2019” ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

7/10/2019 9:19:18 AM

กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

read more

ตรวจรับงานโครงการศึกษาวิจัยการออกแบบที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยี ด้านพลังงาน น้ำ และการกำจัดขยะมูลฝอย


การตรวจรับงานโครงการศึกษาวิจัยการออกแบบที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยี ด้านพลังงาน น้ำ และการกำจัดขยะมูลฝอย

5/8/2019 3:57:58 PM

กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

read more

กิจกรรม THAILAND RESEARCH EXPO 2019


กิจกรรม THAILAND RESEARCH EXPO 2019 วันที่ 10 เมษายน 2562

4/18/2019 3:16:28 PM

กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

read more

การประชุมตรวจรับงานโครงการวิจัยแนวทางออกแบบที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยี ด้านพลังงาน น้ำ และการกำจัดขยะมูลฝอย


การตรวจรับงานโครงการวิจัยแนวทางออกแบบที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยี ด้านพลังงาน น้ำ และการกำจัดขยะมูลฝอย รายงานการศึกษาวิจัยร่างรายงานฉบับสมบรูณ์

12/26/2018 3:37:14 PM

กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

read more

การประชุมเวริค์ชอป โครงการศึกษาวิจัยเครื่องมือทางกฎหมาย


โครงการศึกษาวิจัยเครื่องมือทางกฎหมาย

12/26/2018 10:34:31 AM

กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

read more

บทคัดย่องานวิจัย


บทคัดย่องานวิจัยปี 2547 - 2560

10/5/2018 3:29:38 PM

กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

read more

การทำกลุ่ม workshop ครั้งที่3


โครงการวิจัยแนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยี ด้านพลังงาน น้ำ และการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อนำไปใช้ในโครงการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง วันที่ 5 กันยายน 2561

9/6/2018 1:41:28 PM

กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

read more

First 1 2 Last