ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

Author : กองวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย

8/7/2019 4:36:14 PM

ประชุมตรวจรับงาน คก.วิจัยเพื่อการพัฒนาแผนเมืองในมิติที่อยู่อาศัย ฯ


1034 Views

ประชุมตรวจรับงาน คก. งวดงานที่ 2

ได้รับเกียรติจาก รอง ผว. นพดล เป็นประธานในการตรวจรับงาน วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 ฝั่งตะวันออก