ระบบสืบค้นงานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของภาครัฐ โดยใช้เกณฑ์ Eco-village

1 นักวิจัย | ผศ. สุริยน ศิริธรรมปิติ :

Picture

บทคัดย่อ (ภาษาไทย):

บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ):

ผู้รับจ้าง: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่ดำเนินโครงการ: 2559
ยอดเข้าชม 294